Privacy statement

Wtfff.nl is een platform van het goede doel Stichting Fonds Slachtofferhulp. Fonds Slachtofferhulp zet zich als onafhankelijke, maatschappelijke organisatie in voor slachtoffers in Nederland. Ons doel is dat álle slachtoffers de juiste hulp ontvangen, na een traumatische ervaring. Zodat zij een leven kunnen leiden dat niet in het teken staat van slachtofferschap. Op basis van eigen veerkracht én met de juiste hulp.

In dit Privacy Statement informeren wij je over de doeleinden van dit platform, hoe wij omgaan met de verhalen die met ons gedeeld worden en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Verwerkingsverantwoordelijke

Stichting Fonds Slachtofferhulp vindt jouw privacy van het grootste belang. Het is onze verantwoordelijkheid dat je veilig met ons kunt communiceren. Informatie die je met ons deelt behandelen we daarom uiterst zorgvuldig. Dat is onze garantie.

Stichting Fonds Slachtofferhulp is gevestigd aan het Louis Couperusplein 2, 2514 HP te ’s-Gravenhage en bereikbaar via e-mail op verhalen@wtfff.nl. Indien je vragen hebt over, dan kun je contact met ons opnemen via dit e-mailadres.

Stichting Fonds Slachtofferhulp gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg).

Stichting Fonds Slachtofferhulp vindt het van essentieel belang dat persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Gegevens en doeleinden

Als je ervoor kiest jouw verhaal te delen via dit platform wtfff.nl is dit een anoniem proces. Dat wil zeggen dat wij je vragen geen namen of andere herleidbare details in jouw verhaal te noemen. Daarnaast verzamelen we geen andere persoonlijke informatie van jou wanneer je jouw verhaal instuurt, jouw IP-adres of locatie blijft anoniem.

Indien je een verhaal instuurt waar wel namen of andere herleidbare details worden genoemd, zullen wij te allen tijde deze details uit het verhaal verwijderen voor het verhaal op het platform te plaatsen.

De doeleinden waarvoor Stichting Fonds Slachtofferhulp de verhalen verzamelt en deze geheel anoniem publiceert op de website zijn als volgt te omschrijven:

1. Bewustwording creëren: laten zien wat online seksueel misbruik is en wat de gevolgen kunnen zijn als je dit meemaakt.

2. De-stigmatiseren: steun en (h)erkenning geven aan slachtoffers van online seksueel misbruik door het delen van de authentieke verhalen in een veilige omgeving. Hiermee hopen wij gevoelens van schaamte, schuld en eenzaamheid te verminderen.

3. Activeren: mensen, specifiek jongeren, activeren om over dit onderwerp te praten met elkaar, hierover te delen of te onderzoeken welke hulpverleningsmogelijkheden er zijn.

4. Leren: de ingestuurde verhalen geven ons meer inzichten in de problematiek waardoor de hulpvraag en behoeften van slachtoffers beter in kaart kunnen worden gebracht. Deze inzichten gebruiken wij t.b.v. onze eigen missie waarin wij streven naar de best mogelijke hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld en opkomen voor hun (rechts)positie. Tevens kunnen wij de inzichten (wederom geheel anoniem) verschaffen aan partijen in het werkveld, zoals hulpverleningsinstanties, polities, overheid, om te pleiten voor verbetering.

Verwijderen van je verhaal

Wanneer je jouw verhaal hebt gedeeld kan het zijn dat je je op een later moment toch bedenkt en liever je verhaal weer verwijdert van het platform. In deze gevallen zullen wij er alles aan doen om jouw verhaal te verwijderen als deze al is geplaatst, of voorkomen dat het geplaatst zal worden.

Via verhalen@wtfff.nl kun je een verzoek indienen voor het verwijderen van je verhaal. Om ons te helpen jouw verhaal te identificeren vragen we je om details van je verhaal en de geschatte datum waarop je je verhaal hebt ingestuurd te vermelden. Op het moment dat het verhaal verwijderd wordt, zal ook jouw e-mailverzoek verwijderd worden zodat er geen persoonsgegevens van jou achterblijven.

Beveiliging

Stichting Fonds Slachtofferhulp heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw ingestuurde verhaal te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Deze maatregelen worden door Stichting Fonds Slachtofferhulp regelmatig geëvalueerd, aangepast en indien nodig geactualiseerd.

De toegang tot jouw verhaal is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Stichting Fonds Slachtofferhulp toegang hebben tot deze gegevens indien zij dit nodig hebben voor de uitoefening van hun functie.

De website www.wtfff.nl is beveiligd, zodat gegevens die jij op onze website invult via een beveiligde verbinding aan Fonds Slachtofferhulp worden verzonden. Hierna worden de persoonsgegevens van deze website verwijderd.

Privacybeleid van derden

Op deze website zijn links opgenomen naar andere, niet bij Stichting Fonds Slachtofferhulp behorende, websites. Stichting Fonds Slachtofferhulp kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Cookies

Op wtfff.nl en op verhalen.wtfff.nl worden alleen geanonimiseerde Analytics cookies gebruikt.

Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen, maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee jij op basis van jouw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; jouw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op jouw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Fonds Slachtofferhulp en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar jou of jouw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Fonds Slachtofferhulp geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Fonds Slachtofferhulp een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van wtfff.nl te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als jij het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Wijzigingen Privacy Statement

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 3 februari 2022.

Stichting Fonds Slachtofferhulp behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Stichting Fonds Slachtofferhulp raadt jou aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor mailen naar verhalen@wtfff.nl.